Бұқаралық ақпарат құралдарындағы баспасөз бетiнен орын беру мен эфир уақытын ұсыну бойынша төлем мөлшері, шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер