Электораттық оқыту жөніндегі пилоттық жоба

ЭЛЕКТОРАТТЫҚ ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ЖАДНАМА


Электрораттық оқытуды ұйымдастыруды қаржыландыру мәселелері келесі нормативтік-құқықтық актілермен реттеледі:

1. «Қазақстан Республикасының сайлау және республикалық референдум туралы заңнамасында көзделген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту және "Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасында көзделген тауарлар мен қызметтердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 22 мамырдағы № 652 қаулысының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1161 қаулысы.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1500001161

2. «Мемлекеттiк сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Қазақстан Республикасының Заңы (39-баптың 15, 45-тармақшалары)

http://adilet.zan.kz/rkaz/docs/Z1500000434