Кейбір сайлау құжаттарының нысандарын белгілеу туралы
14.07.2007 Бетті баспаға шығару