Aқпараттық дауларды қарау жөніндегі Қоғамдық Кеңес туралы
19.07.2007 Бетті баспаға шығару