Aумақтық сайлау комиссияларының дауыс беру нәтижелерін анықтауы туралы
02.08.2007 Бетті баспаға шығару