Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты А.М. Паяевтің өкілеттігін тоқтатуға әкелетін негіздің туындағаны туралы
25.10.2022 Бетті баспаға шығару