Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты М.Т. Ерманның өкілеттігін тоқтатуға әкелетін негіздің туындағаны туралы
29.03.2022 Бетті баспаға шығару