Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты А.А. Құрманованың өкілеттігін тоқтатуға әкелетін негіздің туындағаны туралы
17.07.2020 Бетті баспаға шығару