Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Р.В. Склярдың өкілеттігін тоқтатуға әкелетін негіздердің туындағаны туралы
17.05.2016 Бетті баспаға шығару