Электрондық сайлау жүйесін пайдалану тәртібі туралы ережені бекіту туралы
18.08.2004 Бетті баспаға шығару